Hoofdinhoud

Algemene dekvoorwaarden

I. Algemeen

Ieder eigenaar van een merrie die gebruik maakt van de hengsten van onze stoeterij erkent dat hij kennis heeft genomen van de hiernavolgende algemene dekvoorwaarden.

Het dekseizoen loopt van 1maart tot 15 augustus 2018. U bent welkom op de stoeterij van maandag tot en met zaterdag na telefonische afspraak. Op zon- en feestdagen is de stoeterij gesloten.

II. Bestellingen

De bestellingen van sperma dienen vooraf en/of ten laatste de dag zelf telefonisch of per mail voor 9 u geplaatst te worden.

Bij de bestelling van sperma dient de volgende informatie aan de stoeterij bezorgd te worden :

 • de naam van de gewenste hengst
 • de naam, volledig adres en telefoonnummer van de eigenaar/verantwoordelijke van de merrie
 • het volledig adres van de plaats van levering indien deze verschillend is van het adres van de eigenaar
 • de gegevens van de merrie : kopie van het stamboekdocument

Het vers of het diepvriessperma kan na bestelling afgehaald worden of door de stoeterij verstuurd worden.

Van Echo van ’t Spieveld is uitsluitend diepvriessperma beschikbaar. U kan op de volgende dekstations uw merrie laten insemineren of het sperma aankopen aan 150 Euro per rietje met een minimum van 5 rietjes. Voor de verzending van het sperma kan u bij dr. Wim Housen terecht.

Wij werken samen met de onderstaande dekstations zowel voor vers als diepvriessperma.

 • Keros, Westrozebekestraat 23 A, 8980 Passendale
  Tel 051 77 88 10
 • Dr. Hanna Remans, Weg naar Opoeteren 43, 3670 Meeuwen-Gruitrode
  Tel 0495 57 79 22
 • Dr. Wim Housen, Boshoenstraat 29, 3670 Meeuwen-Gruitrode
  Tel 0475 66 58 46
 • Dr. Isolde Tuypens, Bloemenhof 2, 2500 Lier
  Tel 0475 69 75 67
 • Dr. Berthie Van Noten, Aarschotsebaan 96, 1910 Kampenhout
  Tel 0479 64 39 74
 • Dr. Klaar Leveugle, KI Saffelberg, Dreefstraat 2, 1755 Gooik
 • Tel. 0478 59 60 60

III. Dekgelden en kosten

Het dekgeld is verschuldigd na ontvangst van de factuur. BTW is in het dekgeld begrepen. De dektarieven voor het seizoen vind u bij elke hengst en hieronder. De veeartskosten alsook de verzendkosten blijven ten laste van de eigenaar en zijn niet in het dekgeld begrepen. Geen enkel verzoek tot terugbetaling van het dekgeld zal toegelaten worden. De merries kunnen op de Stoeterij van de Helle verblijven tegen een vergoeding van 10 € per dag, met of zonder veulen. De duur en de verblijfperiode worden op voorhand beslist bij gemeen akkoord tussen de eigenaar en de stoeterij.

IV. Waarborg

Per hengstigheid kan maximaal twee keer sperma verkregen worden gedurende heel het seizoen. Indien de merrie niet drachtig is kan u het volgende seizoen verder sperma verkrijgen zonder bijbetaling mits het voorleggen van een attest van niet-drachtigheid van de behandelende veearts. Er kan door de stoeterij geen garantie op levend veulen verleend worden.

De levering van sperma kan wegens omstandigheden (sport, ziekte, onvruchtbaarheid, overlijden, overmacht,…) uitgesteld worden. Desnoods kan sperma van een andere hengst voorgesteld worden.

V. Betwisting

Iedere betwisting, om ontvankelijk te zijn, moet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur ingediend worden.

In geval van laattijdige betaling zal een contractuele intrest van 8 % verschuldigd zijn.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal er een forfaitaire vergoeding gelijk aan 12 % van de netto prijs verschuldigd zijn. In geval van niet-betaling op de vervaldatum zullen de kosten veroorzaakt door de inleiding van een procedure tot minnelijke vordering van de overeengekomen prijs ambtshalve ten laste van de klant vallen en dit boven op de contractuele interesten en de forfaitaire schadevergoeding.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen bevoegd.