© 2015 -Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Pweb-solutions
 

Cambito van de Helle
Bruin, 1 m 69, Holstein ° 2004

Origine

Caretino is één van de beste hengsten van Holstein. Hij heeft een mooi model, goede bewegingen en kwaliteit op de sprong. Alleen al in Duitsland heeft hij een veertigtal gekeurde zonen. Hij liep op nternationaal niveau in de sport onder Bo Kristoff ersen. Caretino is de vader van heel wat internationale dressuurpaarden (Cockney, Cheenook) maar vooral in de springsport drukt hij zijn stempel (Ballerina, Cathleen W, CAresino, Celestion R, Caretano Z, Caridor Z, …). Een paar jaar geleden waren er niet minder dan 3 afstamelingen
van Caretino in de top 10 van de Grote Prijs van Aken. Hij heeft een zeer hoge fokindex met 152 voor springen en 117 voor dressuur wat hem tot één van de beste nog in leven zijnde hengsten maakt.
Moeder Naomi is een dochter van Contender, een andere stempelhengst uit Holstein. Ook zijn fokindex is zeer hoog met 150 voor springen en 121 voor dressuur. Verder in de moederlijn vinden we Ahorn Z (zoon van Almé uit Heureka), Mahmud (zoon van één van de beste volbloeden Marlon xx), Marengo en Roman. Stam nummer 2543 is vrij klein maar gaf al heel wat gekeurde hengsten en sportpaarden


HENGSTEN
Corde de Leon van Corleone x Rapallo x Roman
Coriando van Coriano x Ahorn Z x Mahmud
Lacatraz van Lands River x Alcatraz x Carneval
Lasino van Landgraf I x Capitol I x Lord x Roman
Lavallo van Lord x Marengo x Roman
Lone Star I & II van Landlord x Carneval x Urioso
Looping van Lasino x Lantaan x Caletto II
Lux Z van Lord Calando x Ahorn Z x Caletto I

SPRINGPAARDEN
Roxette met Jörg Naeve et Hap Hansen (USA) van Reichsgraf x Marengo
Loreana van Lars Nieberg van Lord x Othello x Roman

PRESTATIES
Nationale cyclus vierjarigen in 2008 : zes foutloze omlopen op zes

 

 

 

 

Caretino Caletto II Cor de la Bryère
Deka
Isidor Metellus
Corbala
Naomi XXXII Contender Calypso II
Gofine
Glocke Ahorn Z
Taktik

 

>> Dekvoorwaarden

>> Spermaformulier

Né en 2004, bai , 1 m 69

Caretino est un des meilleurs étalons du Studbook Holstein. Il a un beau modèle, des belles allures et un coup de saut exceptionnel. Seulement en Allemagne il a presque 40 fi ls approuvés. Il a tourné dans le sport avec succès au niveau international avec Bo Kristoff ersen.
Il est le père de beaucoup de chevaux qui tournent en international en dressage (Cockney, Cheenook) mais surtout naturellement en obstacle (Ballerina, Cathleen W, Caresino, Celestion R, Caretano Z, Caridor Z, ...). Il y a quelques années il n’avait pas moins de 3 descendants dans le top 10 du Grand Prix de Aix la Chapelle. Son index d’élevage est très élevé, en 2005 il avait 152 pour obstacle et 117 pour dressage, ce qui fait qu’il est un des meilleurs étalons encore en vie. Sa mère Naomi est une fi lle de Contender, un autre chef de race du Holstein. L’index d’élevage de Contender est très haut avec 150 pour obstacle et 121 pour
dressage. Plus loin dans la lignée maternelle on trouve les étalons Ahorn Z (un fi ls de Almé et Heureka), Mahmud (un fi ls d’un des meilleurs pur sangs Marlon xx), Marengo et Roman.
La lignée maternelle 2543 n’est pas très grande mais elle a donné déjà plusieurs étalons et chevaux de sport importants.

ETALONS
Corde de Leon par Corleone x Rapallo x Roman
Coriando par Coriano x Ahorn Z x Mahmud
Lacatraz par Lands River x Alcatraz x Carneval
Lasino par Landgraf I x Capitol I x Lord x Roman
Lavallo par Lord x Marengo x Roman
Lone Star I & II par Landlord x Carneval x Urioso
Looping par Lasino x Lantaan x Caletto II
Lux Z par Lord Calando x Ahorn Z x Caletto I

CHEVAUX DE SAUT D’OBSTACLE
Roxette avec Jörg Naeve et Hap Hansen (USA) par Reichsgraf x Marengo
Loreana avec Lars Nieberg par Lord x Othello x Roman

PERFORMANCES
Cycle national 4 ans en 2008 : six parcours sans fautes sur six